CRM er litt som Noahs Ark! – hvordan få med alle sammen

For å forstå hvordan CRM fungerer, så må man både kunne litt om båter og litt om hvordan bedrifter fungerer. Akkurat som båter, er bedriftene delt inn i avdelinger. I båten kan det være maskinrommet, byssa, dørken og skipsmasten. I bedriften er det administrasjonen, mellomledernivå, lager, distribusjon, produksjon. Alle er avhengige av hverandre, og skipet, eller bedriften seiler ikke uten at alle er med.

Skal du starte bedrift så må du kjenner til enda mer enn dette. Du må kjenne havet, eller markedet som du skal drive bedriften i. Det er to ting som er viktig å vite om. Det er bølger og vind, eller tilbud og etterspørsel. De er alle avhengige av hvilken temperatur det er, om det er høytrykk eller lavtrykk, om det er flod eller fjære. I havet fins det fisker, og for bedriften er fiskene inntektene de skal leve av.

Piratskip og flåter

På havet kan man møte på mye. Disse utfordringene er konkurrentene dine til bedriften, og flåter er som falske forhåpninger det aldri blir noe av. Man må beskytte seg mot slike, fordi om man satser på dem, så vil de ta tiden din og stjele pengene dine. Med crm får du oversikten du skal ha for å lykkes. Om du kan levere den beste fisken før alle de andre, så vil det generere gull.

Du vil da kjenne dine beste kunder, dine nest beste kunder og dine verste kunder. Du vil kjenne til hvem som kan bli dine kunder, og du kjenner til hvem som kan tilby deg best pris på råvarer, utstyr og avtaler. CRM vet hva du har på lager til enhver tid. Den har kontroll på produksjonen din. Bedriften begynner å gå på en slank måte, det kalles lean.

Råvarepriser er bølgene på havet

Prisene du skal kjenne til kurver som et hav med sydende liv. De går i bølgedaler som på havet og kalles konjunkturer. Du må vite når du skal kjøpe og når du kan selge. Det hele avhenger av det du også er avhengig av, nemlig den gitte prisen. Dette og mye mer får du oversikt over med CRM-systemet.

cocktail