Slik forbereder en båten for en ny sesong

Hvordan man forbereder båten for en ny sesong er avhengig både av type båt, bruksområde og hva man gjorde når forrige sesong ble avsluttet.

Her tar vi for oss en båt mange kjenner, en jolle av plast med påhengsmotor.

Bortsett fra sikring mot frostskader er lite gjort før vinteropplag. Skal man få en vellykket sesong med båtliv er det derfor en del ting man bør gjøre før båten settes på vannet.

Fra puss til sjøsetting

En seilbåt trenger også sin vårpuss. Når alle skader er reparert og defekte deler er skiftet ut, skal båten «stoffes». Dette gjelder spesielt hvis den skal ligge i saltvann.

Slurver man med pussen, kan effekten reduseres betraktelig i løpet av sesongen etter hvert som bunnen gror til med alger og skjell.

Når alt er klart, skal båten sjøsettes. Uten en god henger fra worksystem er man like langt. Her får man også utstyr til bil og båt.

Båter av plast

En plastbåt har også godt av å bli polert så vel utvendig som innvendig en gang i blant. Det forlenger livet til skroget og gir båten et pent ytre. Tauverk, fendere og annet utstyr bør også sjekkes, eventuelt erstattes.

Motorvask

Det viktigste er likevel overhaling av motoren. Skal en unngå startproblemer og uventede stopp er det viktig at motoren har fått en skikkelig overhaling. Mange velger å overlate dette til et verksted eller en marina, men det meste er forholdsvis enkelt å gjøre selv.

Ikke vær redd for å smøre og olje

Det er en god idé å smøre alle smørepunkter og skifte motorolje eventuelt olje på propellen. Et godt råd er å prøvestarte motoren på land i en balje med vann. Har en problemer kan det være en god idé å skifte tennplugger og gå over alle elektriske ledninger og punkter.

Nå begynner båten å være klar for et liv på sjøen, lykke til.

cocktail